Dịch vụ

Bộ phận kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải thực hiện ghi chép và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật, thì dữ liệu kế toán cung cấp thông tin cho các quyết định của Ban Giám đốc doanh nghiệp.

 
Thuế sẽ là một chi phí khổng lồ nếu quý doanh nghiệp không quan tâm đầy đủ đến hồ sơ kế toán và lập báo cáo quyết toán thuế. Thuế vừa là quy định của luật pháp bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, vừa là chi phí đối với doanh nghiệp.
 
Theo quy định của Luật kế toán, khi thành lập các đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới.
 
DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ
Quý khách hàng đang có nhu cầu lập báo cáo tài chính để :

- Kê khai và quyết toán thuế;
- Vay vốn ngân hàng;
- Để gửi cho đơn vị cấp trên;
- Để thực hiện hợp tác kinh doanh;
- Nắm được thông tin thực chất về hoạt động của doanh nghiệp mình;
- Để cho các nhu cầu khác.
 
DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ TƯ VẤN THUẾ

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế.

Để hỗ trợ quý doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thuế giảm đến mức tối thiểu, GIA NGUYEN THIEN AN hân hạnh gửi tới quý doanh nghiệp Dịch vụ kê khai thuế và tư vấn thuế.
 
DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Xã hội càng phát triển thì vấn đề pháp lý càng trở nên phức tạp và quan trọng đối với doanh nghiệp, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được chi phối bởi các văn bản pháp luật. GIA NGUYEN THIEN AN sẽ tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau:
 
DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ, NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG

Quản lý có vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Do môi trường kinh doanh luôn thay đổi cho nên cơ chế quản lý, phương thức quản lý cũng phải thay đổi. Nhiều doanh nghiệp thất bại, suy giảm năng lực cạnh tranh do phương thức quản lý không phù hợp. Để hỗ trợ quý doanh nghiệp gia tăng giá trị doanh nghiệp, GIA NGUYEN THIEN AN sẽ tư vấn cho doanh nghiệp;
 
 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI HTKK

Phần mềm HTKK phiên bản 3.1.7 (Download tại đây)

Phần mềm HTKK phiên bản 2.5.2 (Download tại đây)

Phần mềm B26 1.0.1 (Download)

Bộ gỏ Unikey 4.0 (Download)

Phần mềm MST TNCN (Download)

Phần mềm nhập hóa đơn tồn đến 31/12/2010 (Download)

Hoặc file Word Mẫu 3.12 Phụ lục 3 TT153 (Download)

 

Phần mềm hỗ trợ khác:

TeamViewer Full (Trial)

TeamViewer QS (Free)

Asiasoft và Kaspersky

7zip (PM giải nén file)

Gia hạn TeamViewer

 
Tin mới cập nhật